بازخوانی نامه‌های امیرکبیر برپایه‌ی هدف‌های سه‌گانه‌ی سیاست‌خارجی
بازخوانی نامه‌های امیرکبیر برپایه‌ی هدف‌های سه‌گانه‌ی سیاست‌خارجی

محسن خلیلی؛ فهیمه حسینی

دوره 23، شماره 12 ، آذر 1392، ، صفحه 39-75

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.884

چکیده
    اهداف سیاست‌ خارجی سه‌گانه‌اند: کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت. هدف مقاله‌ی حاضر‌، بررسی نامه‌های امیرکبیر از منظر هدف‌های سه‌گانه‌ی سیاست‌ خارجی است. در این مقاله، نگارندگان با بهره‌گیری ...  بیشتر
جایگاه مسأله فرنگ در روایت مورخان دوران قاجار(بررسی برخی از گزارش‌های تاریخی)
جایگاه مسأله فرنگ در روایت مورخان دوران قاجار(بررسی برخی از گزارش‌های تاریخی)

محسن خلیلی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 61-97

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.873

چکیده
  هم‌ سرنوشت بودن داستان و تاریخ، معمای غامضی نیست.زیرا اندکی دقت در مفهوم واژه تاریخ می‌تواند چاره‌ساز باشد.بی‌گمان این نکته پذیرفتنی است که جهان تشکیل شده از رویدادهای بسیار است.اما میان رویدادهای ...  بیشتر