بررسی روش و بینش تاریخی عباسقلی آقا باکیخانوف(با تکیه بر کتاب گلستان ارم)
بررسی روش و بینش تاریخی عباسقلی آقا باکیخانوف(با تکیه بر کتاب گلستان ارم)

جلیل نائبیان؛ فرشاد جعفری

دوره 21، شماره 8 ، آذر 1390، ، صفحه 137-158

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.855

چکیده
  عباسقلی باکیخانوف جزو معدود مورخان دوره‌ی معاصر است که از علوم و فنون جدیدی همچون جغرافیا، باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، فولکور و ... در تألیف اثر تاریخی‌اش بهره‌ گرفته و دایره‌ی تاریخ را فراخ‌تر از ...  بیشتر