تاریخ هخامنشی در منشور کورش
تاریخ هخامنشی در منشور کورش

مهرداد قدرت دیزجی

دوره 22، شماره 10 ، آذر 1391، ، صفحه 75-104

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.859

چکیده
  به سبب گسست در تاریخ‌نگری ایرانیان که با یورش مقدونیان پیش آمد، آنچه امروز از تاریخ هخامنشی می‌دانیم، بیشتر بر پایه‌ی مدارکی است که در کاوش‌های دو سده‌ی گذشته به دست آمده است.در این میان، منشور کورش ...  بیشتر