دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
مقایسۀ تحلیلی جغرافی‌نگاری ابن‌خردادبه و اصطخری
مقایسۀ تحلیلی جغرافی‌نگاری ابن‌خردادبه و اصطخری

مهدی علیجانی؛ محبوبه شرفی

دوره 30، شماره 25 ، شهریور 1399، ، صفحه 215-241

https://doi.org/10.22051/hph.2021.32847.1462

چکیده
  این پژوهش می‌کوشد برمبنای مطالعات کتابخانه‌ای و روش تاریخی با رویکرد توصیفی‌تحلیلی، شیوه و ویژگی‌های جغرافی‌نگاری و مکتب روشی دو تن از جغرافی‌دانان ایرانی (ابن‌خردادبه و اصطخری) را واکاوی و تحلیل ...  بیشتر
نگرشی بر روش‌شناسی ماکس وبر و کاربرد آن در مطالعات و تحقیقات تاریخی
نگرشی بر روش‌شناسی ماکس وبر و کاربرد آن در مطالعات و تحقیقات تاریخی

محبوبه شرفی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1388، ، صفحه 93-116

https://doi.org/10.22051/hph.2014.825

چکیده
  مباحث روش‌شناسی یکی از موضوع‌های مهم پژوهش و تحقیق در زمینه‌ی علوم مختلف است. ماکس وبر از اندیشمندان این حوزه در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. دیدگاه‌های او در روش‌شناسی، بابی جدید در حوزه‌ی ...  بیشتر
مبانی علم تاریخ در تفکر و صاف
مبانی علم تاریخ در تفکر و صاف

مهدی فرهانی منفرد؛ محبوبه شرفی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 99-122

https://doi.org/10.22051/hph.2014.871

چکیده
  کتاب تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار، مشهور به تاریخ وصاف، تألیف عبدالله شیرازی، مقلب به وصاف الحضره، یکی از مهم‌ترین متون تاریخنگاری ایرانی است.این اثر، افزون بر اخبار تاریخی، دیدگاه‌های مؤلف درباره‌ی ...  بیشتر