مقایسۀ تحلیلی جغرافی‌نگاری ابن‌خردادبه و اصطخری
مقایسۀ تحلیلی جغرافی‌نگاری ابن‌خردادبه و اصطخری

مهدی علیجانی؛ محبوبه شرفی

دوره 30، شماره 25 ، شهریور 1399، ، صفحه 215-241

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2021.32847.1462

چکیده
  این پژوهش می‌کوشد برمبنای مطالعات کتابخانه‌ای و روش تاریخی با رویکرد توصیفی‌تحلیلی، شیوه و ویژگی‌های جغرافی‌نگاری و مکتب روشی دو تن از جغرافی‌دانان ایرانی (ابن‌خردادبه و اصطخری) را واکاوی و تحلیل ...  بیشتر
نگرشی بر روش‌شناسی ماکس وبر و کاربرد آن در مطالعات و تحقیقات تاریخی
نگرشی بر روش‌شناسی ماکس وبر و کاربرد آن در مطالعات و تحقیقات تاریخی

محبوبه شرفی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1388، ، صفحه 93-116

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.825

چکیده
  مباحث روش‌شناسی یکی از موضوع‌های مهم پژوهش و تحقیق در زمینه‌ی علوم مختلف است. ماکس وبر از اندیشمندان این حوزه در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. دیدگاه‌های او در روش‌شناسی، بابی جدید در حوزه‌ی ...  بیشتر
مبانی علم تاریخ در تفکر و صاف
مبانی علم تاریخ در تفکر و صاف

مهدی فرهانی منفرد؛ محبوبه شرفی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 99-122

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.871

چکیده
  کتاب تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار، مشهور به تاریخ وصاف، تألیف عبدالله شیرازی، مقلب به وصاف الحضره، یکی از مهم‌ترین متون تاریخنگاری ایرانی است.این اثر، افزون بر اخبار تاریخی، دیدگاه‌های مؤلف درباره‌ی ...  بیشتر