تحلیل انتقادی تاریخنگاری خوزستان در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی
تحلیل انتقادی تاریخنگاری خوزستان در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی

محمدرضا علم

دوره 24، شماره 13 ، تیر 1393، ، صفحه 81-104

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2305

چکیده
   ثبت و ضبط حوادث و وقایع تاریخی و نیز ویژگی های جغرافیایی مناطق مختلف ایران با قدمتی چندهزارساله می تواند جزء رسالت های تاریخی محققان و پژوهشگران عرصه تاریخ و فرهنگ باشد.در این میان نگارش تاریخ خوزستان ...  بیشتر
تفاوت ها و تشابهات در خاطره‌نگاری مستشارالدوله صادق و احتشام السلطنه
تفاوت ها و تشابهات در خاطره‌نگاری مستشارالدوله صادق و احتشام السلطنه

محمدرضا علم

دوره 23، شماره 11 ، فروردین 1392، ، صفحه 125-151

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.864

چکیده
  خاطره‌ نگاری در تاریخ ایران آن چنانکه در سایر کشورها مرسوم و معمول بوده عمدتاً از دوره قاجاریه شکل گرفته است.یکی از ویژگی‌های جامعه ایران دوره قاجاریه خصوصاً پس از انقلاب مشروطه توزیع بخشی از قدرت پادشاه ...  بیشتر
مؤلفه‌ها و عناصر بیدارگر شعر بهار در مقابله با سیطره‌ی استبداد
مؤلفه‌ها و عناصر بیدارگر شعر بهار در مقابله با سیطره‌ی استبداد

محمدرضا علم؛ میثم صاحب

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1388، ، صفحه 117-140

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.821

چکیده
  ادبیات مشروطه بخشی از ادبیات غنی و پربار ایران است که در دوره‌ای شکل گرفت که اوضاع سیاسی اجتماعی، ساخت طبقاتی و بافت سنتی جامعه در حال تغییر بود.آنچه موجب تسریع این تحول در سطح کشور می‌شد، شعرها و اعمال ...  بیشتر