دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
رویکرد و روایت مورخان دورۀ نادر در قبال سلسلۀ صفویه
رویکرد و روایت مورخان دورۀ نادر در قبال سلسلۀ صفویه

علی سالاری شادی

دوره 32، شماره 29 ، فروردین 1401، ، صفحه 159-182

https://doi.org/10.22051/hph.2023.42870.1651

چکیده
  مورخان رسمی اغلب بخشی از حاکمیت و نوشته‌های آن‌ها مبیّن سیاست‌‌های نظام حاکم بوده و معمولاً می‌‌کوشند تا روایتی مطابق با نگرش‌‌های حکومت ارائه کنند. در این میان مورخان رسمی دورۀ افشاریه به‌دلیل ...  بیشتر
ابن اثیر ومنابع مغرب اسلامی واندلس
ابن اثیر ومنابع مغرب اسلامی واندلس

علی سالاری شادی

دوره 27، شماره 20 ، مهر 1396، ، صفحه 5-28

https://doi.org/10.22051/hph.2018.12708.1099

چکیده
  سرزمین مغرب اسلامی و اندلس از سرزمین‌های قدیمی و سنتی جهان اسلام و جزء لاینفک تاریخی آن محسوب است. شمال آفریقا سرزمینی وسیع و بسیار حادثه‌خیز بود؛ چرا که به‌خاطر وسعت و بافت جغرافیایی و همچنین دوری ...  بیشتر
موضعگیری ومناسبات مورخان عصر ایلخانی در قبال ابن اثیر:تضاد وتعارض
موضعگیری ومناسبات مورخان عصر ایلخانی در قبال ابن اثیر:تضاد وتعارض

علی سالاری شادی

دوره 25، شماره 15 ، شهریور 1394، ، صفحه 35-60

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2409

چکیده
  ا دو دهه از اواخر عمر ابن اثیر مورخ مشهور وصاحب کتاب الکامل مقارن ومعاصر با حمله مغول گذشت واو شاید نخستین گزارشگر حمله دهشتناک مغول در همان عصر بود .گزارش های او از حمله مغول گذشته از اصالت خاص آن،توأم ...  بیشتر
نگاهی دیگر به آثار و روایات سیف‌بن عمر تمیمی اسدی با تأکید بر تاریخ طبری(متوفای حوالی 180)
نگاهی دیگر به آثار و روایات سیف‌بن عمر تمیمی اسدی با تأکید بر تاریخ طبری(متوفای حوالی 180)

علی سالاری شادی

دوره 21، شماره 7 ، فروردین 1390، ، صفحه 25-44

https://doi.org/10.22051/hph.2014.849

چکیده
  تاریخ‌نگاری اسلامی را در مرحله‌ی اول، به شکل شفاهی، راویان اخبار که به اخباری معروف‌اند، شروع کردند.این اخباریان اغلب در نیمه‌ی دوم قرن اول و قرن دوم و یا اوایل قرن سوم می‌زیستند.فهرست مفصلی از آنان ...  بیشتر
روش و شیوه‌ی تحقیق راویان و اخباریان از عصر روایی تا عصر کتابت(قرن‌های اول تا سوم هجری قمری)
روش و شیوه‌ی تحقیق راویان و اخباریان از عصر روایی تا عصر کتابت(قرن‌های اول تا سوم هجری قمری)

علی سالاری شادی

دوره 20، شماره 6 ، آذر 1389، ، صفحه 49-79

https://doi.org/10.22051/hph.2014.843

چکیده
  اصول و روش تحقیق در هر عصری متأثر از اوضاع فرهنگی و اجتماعی همان عصر است.راویان و اخباریان مسلمان نخستین نیز در گردآوری روایات و تألیف آثار خود، ضمن تأثیرپذیری از فرهنگ عصر، شیوه‌ها و روش‌های تحقیقی ...  بیشتر