بازنمود بنیان‌های فکری مشروطه‌خواهی در خوابنامه‌های عصر قاجاریه
بازنمود بنیان‌های فکری مشروطه‌خواهی در خوابنامه‌های عصر قاجاریه

زهره علیزاده؛ زهرا علیزاده بیرجندی

دوره 24، شماره 14 ، دی 1393، ، صفحه 117-147

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2371

چکیده
  خوابنامه‌های عصر قاجاریه یکی از منابع غیر تاریخنگارانه‌اند که در آشنایی با زمینه‌ها و بستر‌های فکری شکل‌گیری انقلاب مشروطه جایگاه ویژه‌ای دارند. شماری از روشنفکران عصر قاجار با رویکرد به قالب نوشتاری ...  بیشتر