کاربرد مآخذ در تشخیص نسخه‌های اصلِ:با تکیه بر منابع تاریخی
کاربرد مآخذ در تشخیص نسخه‌های اصلِ:با تکیه بر منابع تاریخی

اسماعیل حسن زاده؛ مریم تفضیلی شادپور

دوره 23، شماره 11 ، فروردین 1392، ، صفحه 89-124

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.868

چکیده
  نسخه‌های اصل، یکی از موثق‌ترین و مستندترین منابع اولیه در پژوهش‌های تاریخی است.هرگونه خدشه در اصالت این منابع، مسیر پژوهش‌ها را به انحراف می‌کشاند.احراز اعتبار، و تشخیص اولیه یا ثانویه بودن این منابع، ...  بیشتر
بینش و روش در تاریخ‌نگاری عتبی
بینش و روش در تاریخ‌نگاری عتبی

اسماعیل حسن زاده

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1388، ، صفحه 59-92

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.822

چکیده
  عتبی مورخ ایرانی عربی‌نویس قرن پنجم، نقشی مهمی در روشنگری تحول‌های شرق ایران داشته و تاریخ او الگوی مطالعات ادبی و تاریخی شده است.شرح‌های متعدد و اقتباس از داده‌های تاریخی او نشان می‌دهد تاریخ یمینی ...  بیشتر