تحلیل تاریخ نگاری شاهزاده جهانگیر میرزا در تاریخ نو
تحلیل تاریخ نگاری شاهزاده جهانگیر میرزا در تاریخ نو

محمدرضا ناظری؛ عباس سرافرازی

دوره 27، شماره 20 ، مهر 1396، ، صفحه 29-54

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2018.9428.1039

چکیده
  یکی از گروه‌های اجتماعی دوران قاجار که نقش مهمی در نگارش آثار تاریخی داشته‌اند، شاهزادگان قاجاری هستند. یکی از این شاهزادگان که با وجود نابینا شدن، اقدام به نگارش اثری تاریخی می‌نماید، جهانگیر میرزا ...  بیشتر