درآمدی بر بازشناسی تاریخ‌نگاری منصوره اتحادیه
درآمدی بر بازشناسی تاریخ‌نگاری منصوره اتحادیه

زهرا قنبری مله؛ داریوش رحمانیان

دوره 22، شماره 10 ، آذر 1391، ، صفحه 105-127

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.863

چکیده
  توجه به تاریخ‌نگاری زنان و پرداختن به ریشه‌های تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری مورخان زن، یکی از مباحث مهم معرفت‌شناختی در حوزه‌ی پژوهش‌های تاریخی به شمار می‌رود و در این منصوره اتحادیه بانوی مورخی است ...  بیشتر