رویکرد اجتماعی ضیاءالدین برنی در تاریخ نگاری رسمی
رویکرد اجتماعی ضیاءالدین برنی در تاریخ نگاری رسمی

شهلا بختیاری؛ اکرم جوزیان

دوره 26، شماره 17 ، آبان 1395، ، صفحه 33-54

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2448

چکیده
  کتاب تاریخ فیروزشاهی تألیف ضیاءالدین مؤید‌الملک برنی، یکی از مهم‌ترین متون تاریخ‌نگاری در حوزه تاریخ مسلمانان در هند است. این اثر، افزون بر بررسی مسائل سیاسی سلاطین مسلمان دهلی تا عصر مؤلف، مسائل ...  بیشتر