علّیّت در مطالعات تاریخی
علّیّت در مطالعات تاریخی

محمدرضا طالبان

دوره 25، شماره 15 ، شهریور 1394، ، صفحه 61-87

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2407

چکیده
  مطالعة علل وقایع و رخدادهای تاریخی یکی از اهداف اصلی و مهم مطالعات تاریخی است. با وجود این، وقتی دانش‌پژوهان در مطالعات تاریخی‌شان مدعی می‌شوند که فلان عامل «علّت» یک رخداد یا نتیجة خاص می‌باشد، ...  بیشتر