ضرورت توجه به دانش‌های کمکی تاریخ از منظر باستانی پاریزی (مطالعۀ موردی: جغرافیا و باستان‌شناسی)
ضرورت توجه به دانش‌های کمکی تاریخ از منظر باستانی پاریزی (مطالعۀ موردی: جغرافیا و باستان‌شناسی)

فخری زنگی آبادی؛ علی ناظمیان فرد؛ هادی وکیلی

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، ، صفحه 109-131

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2021.35118.1501

چکیده
  محمدابراهیم باستانی پاریزی (1393-1304) از معدود پژوهشگرانی است که در عرصۀ مطالعات تاریخی از سبک ویژه و منحصربه‌فردی برخوردار است؛ در این سبک، اتکا به دانش‌های کمکی تاریخ وجه بارز و برجسته‌ای دارد. او با ...  بیشتر
بررسی تطبیقی تصاویر جنیانِ حاضر در کربلا در کتب چاپ سنگی عصر ناصری با روایات اسلامی (مطالعة موردی طوفان‌البکاء)
بررسی تطبیقی تصاویر جنیانِ حاضر در کربلا در کتب چاپ سنگی عصر ناصری با روایات اسلامی (مطالعة موردی طوفان‌البکاء)

مصطفی لعل شاطری؛ هادی وکیلی؛ علی ناظمیان فرد

دوره 28، شماره 22 ، اسفند 1397، ، صفحه 147-176

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2018.3622

چکیده
  طبق روایات دینی جنّ موجودی غیرمادی است که با برخورداری ازشعور و هستی غیرارگانیک در سلسله‌مراتب هستی، از نظر جایگاه پایین­­تر ازانسانوبالاترازحیوانقرار دارد. بنا بر روایات اسلامی، گروهی از جنیان ...  بیشتر