بینش و روش در تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری حمدالله مستوفی قزوینی
بینش و روش در تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری حمدالله مستوفی قزوینی

ذکرالله محمدی؛ مسعود آدینه‌وند

دوره 24، شماره 14 ، دی 1393، ، صفحه 149-179

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2372

چکیده
  حمدالله مستوفی قزوینی از مورخان و رجال دیوانی عصر ایلخانان بوده که با اثرپذیری از پیشینیان و نیز تأثر از روزگار خود، به نگارش آثاری در حوزه‌های تاریخ، شعر و جغرافیا روی آورده است. بینش مستوفی، ترکیبی ...  بیشتر