مراحل جریان تاریخ‎نگاریِ جنگ ایران و عراق در غرب
مراحل جریان تاریخ‎نگاریِ جنگ ایران و عراق در غرب

محبوبه شمشیرگرها

دوره 27، شماره 20 ، مهر 1396، ، صفحه 109-131

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2018.3577

چکیده
  تاریخ‏نگاری جنگ ایران و عراق در غرب، اندکی پس از آغاز این نبرد تاکنون مورد اهتمامِ کارشناسان و استراتژیست‏های غربی قرار گرفته و تا امروز با دستاوردهایی قابلِ تأمل شامل بیش از شصت کتاب و صدها مقاله ...  بیشتر