«خودی و دیگری مذهبی» در تاریخ نگاری عالم آرای نادری
«خودی و دیگری مذهبی» در تاریخ نگاری عالم آرای نادری

زلیخا امینی؛ سید ابولفضل رضوی

دوره 27، شماره 19 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 5-30

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2018.12426.1095

چکیده
  محمدکاظم‌مروی(متولد1133 ه. ق.) یکی از تاریخ‌نگاران عصر افشاریه است که در کتاب عالم‌آرای نادری به بازگویی مهمترین ویژگی‌های هویت دینی جامعه ایرانی اهتمام ورزیده است. این پژوهش می‌کوشد باشناخت دیدگاه ...  بیشتر