دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
تحلیلی بر کاریکاتورهای روزنامۀ ‌آذربایجان در عصر مشروطه (1325ه.ق)
تحلیلی بر کاریکاتورهای روزنامۀ ‌آذربایجان در عصر مشروطه (1325ه.ق)

عباس قدیمی قیداری؛ الهام محمدعلی گشایش

دوره 31، شماره 27 ، مرداد 1400، ، صفحه 177-210

https://doi.org/10.22051/hph.2022.37528.1559

چکیده
  در عصر مشروطه ابزارهای ارتباطی جدیدی در عرصۀ مطبوعات ایران هویدا شد. در پی فضای باز سیاسی، کاریکاتور از ابزارهایی بود که در برخی روزنامه‌ها و نشریات عصر مشروطه برای تبیین انتقادیِ اوضاع سیاسی و اجتماعی ...  بیشتر
سنت ها، آموزش و بیداری اجتماعی زنان: تحلیل تاریخی رویکرد
سنت ها، آموزش و بیداری اجتماعی زنان: تحلیل تاریخی رویکرد "ملانصرالدین" به مساله ی زنان

عباس قدیمی قیداری؛ زهرا کاظمی

دوره 25، شماره 16 ، مهر 1394، ، صفحه 125-154

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2418

چکیده
  وجه اشتراک جوامع اسلامی در مواجهه با غرب احساس ناتوانی و عقب ماندگی شدیدی بود که همراه خود چالش های فکری زیادی در عرصه های گوناگون از جمله زنان ایجاد کرد. بطوریکه غالب جریان های روشنفکری به ویژه روزنامه ...  بیشتر
درآمدی بر موانع و دشواری‌های تاریخ‌نویسی ایران با تأکید بر عصر قاجار
درآمدی بر موانع و دشواری‌های تاریخ‌نویسی ایران با تأکید بر عصر قاجار

عباس قدیمی قیداری

دوره 21، شماره 8 ، آذر 1390، ، صفحه 63-85

https://doi.org/10.22051/hph.2014.851

چکیده
  معرفت تاریخی و تاریخ‌نویسی از همان دوره‌ی تکوین تاریخ‌نویسی در ایران با موانع و سختی‌هایی روبه‌رو شد.برخی از این موانع و دشواری‌ها با جایگاه علم تاریخ در میان علوم و طبقه‌بندی میان آن‌ها و سیطره‌ی ...  بیشتر
جایگاه و اهمیت تاریخ‌نویسی خاوری در تاریخ‌نویسی صدر قاجار
جایگاه و اهمیت تاریخ‌نویسی خاوری در تاریخ‌نویسی صدر قاجار

عباس قدیمی قیداری

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 69-91

https://doi.org/10.22051/hph.2014.814

چکیده
  در فاصله تأسیس دولت قاجار تا پایان سلطنت فتحعلی شاه (صدر قاجار) وقایع‌نگاران و مورّخان زیادی ظهور کرد. آن‌ها تاریخ‌هایی با ارزش‌های متفاوت نوشتند و تاریخ‌نویسی در این دوره را از حیث کمّی و در پاره‌ای ...  بیشتر