تاریخ جایگزین و کارکرد آن در همگانی ‏سازی ‏تاریخ
تاریخ جایگزین و کارکرد آن در همگانی ‏سازی ‏تاریخ

مرتضی نورائی؛ زهره رضایی

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، ، صفحه 297-320

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2021.34449.1486

چکیده
  اهمیت تاریخ‌نگاری و تأثیرگذاری آن بر ابعاد مختلف حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، ضرورت همگانی‏ سازی‏ آن‌ را در سطح عمومی آشکار می‌کند. محققان برای پاسخ‌گویی به این نیاز، راه‌کارهایی اندیشیده‌اند؛ ...  بیشتر
نگاهی تحلیلی به جایگاه مخاطب عام در تاریخ نگاری باستانی پاریزی
نگاهی تحلیلی به جایگاه مخاطب عام در تاریخ نگاری باستانی پاریزی

زهره رضایی؛ فریدون اله یاری؛ علی اکبر جعفری

دوره 28، شماره 22 ، اسفند 1397، ، صفحه 61-83

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2019.20249.1218

چکیده
  همان‌گونه که پس از آغاز عصر روشنگری و تحولات اجتماعی و سیاسی در اروپا، تاریخ‎نگاری نیز تحول یافت و یکی از مهم‎ترین رویکردهای تاریخ‎نگاری مدرن، توجه به مردم و نقش توده‎ها در تحولات تاریخی بود، ...  بیشتر