دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
تحلیلی بر تاریخ‌نگاری محمدشفیع طهرانی در مرآت‌الصادقین
تحلیلی بر تاریخ‌نگاری محمدشفیع طهرانی در مرآت‌الصادقین

محسن نصیری اردلی؛ منیژه صدری؛ نزهت احمدی؛ معصومه قره داغی

دوره 31، شماره 27 ، مرداد 1400، ، صفحه 261-285

https://doi.org/10.22051/hph.2021.34722.1491

چکیده
  محمد‌شفیع طهرانی که ایرانی‌الاصل، اما متولد هندوستان است، کتاب مرآت‌الصادقین را از 1142هـ.ق تا 1159هـ.ق، در چهار بخش با هدف ارائۀ تاریخ تیموریان هند به نگارش در‌آورده که یک بخش آن جداگانه با عنوان نادرنامه ...  بیشتر