رویکردهای عقلانی در تاریخ‌نگاری مهدی‌قلی هدایت(مطالعه‌ی موردی ترقی‌خواهی و تجددگرایی)
رویکردهای عقلانی در تاریخ‌نگاری مهدی‌قلی هدایت(مطالعه‌ی موردی ترقی‌خواهی و تجددگرایی)

محمد سلماسی زاده

دوره 21، شماره 7 ، فروردین 1390، ، صفحه 45-65

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.850

چکیده
  مسئله‌ی اصلی این پژوهش بررسی رویکرد‌های عقلانی در تاریخ‌نگاری مهدی‌قلی هدایت است.بدین منظور با استفاده از روش تحقیق تحلیلی، تبیینی آثار تاریخی وی نقد و بررسی شده است.تمرکز نویسنده به تبیین جریان‌های ...  بیشتر