القاب و عناوین پادشاهان اشکانی بر روی سکه‌ها
القاب و عناوین پادشاهان اشکانی بر روی سکه‌ها

سیروس نصراله زاده؛ اشکان گرشاسبی

دوره 26، شماره 18 ، دی 1395، ، صفحه 137-160

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2017.10164.1148

چکیده
  یکی از مهم‌ترین و در دسترس‌ترین منابع برای شناخت و مطالعه ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و هنری دوران اشکانی، سکه‌های باقی‌مانده از آن دوره است. کتیبه‌ها و عنوان‌های درج‌شده بر سکه‌های اشکانی، که ...  بیشتر