حاکمیت وُلات عباسی در تبرستان براساس گاهنگاری سکه‌ها و منابع مکتوب
حاکمیت وُلات عباسی در تبرستان براساس گاهنگاری سکه‌ها و منابع مکتوب

فاطمه قلی زاده؛ حسن کریمیان؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ صفورا برومند

دوره 27، شماره 20 ، مهر 1396، ، صفحه 79-107

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2018.19254.1199

چکیده
  تبرستان پس از حدود یک و نیم سده مقاومت در برابر عرب های مسلمان سرانجام در زمان منصور عباسی (158-137 ه.ق) گشوده شد و از آن پس توسط ولات عباسی اداره گردید. آگاهی ما از والیان این ولایت برگرفته از منابع تاریخی ...  بیشتر