دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
تاریخ‌نگری اسماعیلیان؛ مؤلفه‌های فلسفۀ نظری تاریخ
تاریخ‌نگری اسماعیلیان؛ مؤلفه‌های فلسفۀ نظری تاریخ

علی بابایی سیاب؛ فاطمه جان احمدی؛ سیّد هاشم آقاجری

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، ، صفحه 55-75

https://doi.org/10.22051/hph.2019.22849.1283

چکیده
  در این پژوهش تلاش می‌‌شود با بررسی جهان‌شناسی ارائه‌‌‌شده در الهیات فلسفی اسماعیلیان، ضمن تحقیق در دیدگاه متفکران اسماعیلی‌‌مذهب به تاریخ بشر، به سؤالات مطرح‌شده در حوزۀ فلسفۀ نظری تاریخ از نقطه‌‌نظر ...  بیشتر
شاخصه های تاریخ نگاری فاطمیان در گفتمان تاریخ نگاری اسلامی
شاخصه های تاریخ نگاری فاطمیان در گفتمان تاریخ نگاری اسلامی

علی بابایی سیاب؛ فاطمه جان احمدی؛ سیّد هاشم آقاجری

دوره 28، شماره 21 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 33-51

https://doi.org/10.22051/hph.2018.16984.1163

چکیده
  تحقیق دربارة تاریخ­نگاری اسماعیلیان به دلیل ازمیان‌رفتن حجم قابل‌توجهی از آثار آنان، در میان پژوهشگران این حوزه از اقبال کمتری برخوردار بوده است. با بررسی معدود آثارِ باقی­مانده از مورخان اسماعیلی­مذهب ...  بیشتر
اسلوب و نظام فکری عمر بن شبه نمیری در کتاب تاریخ المدینه المنوره
اسلوب و نظام فکری عمر بن شبه نمیری در کتاب تاریخ المدینه المنوره

هدیه تقوی؛ فاطمه جان احمدی

دوره 24، شماره 14 ، دی 1393، ، صفحه 31-55

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2367

چکیده
   ابن شبه نمیری بصری از مورخان قرن سوم هجری، با تدوین تاریخ المدینه المنوره، گامی مهم در رونق تاریخ نگاری محلی برداشت. هر چند که نویسنده متاثر از فضای فکری و عقیدتی عصر خود به تدوین تاریخ مدینه پرداخته، ...  بیشتر