اهمیت «انجامه‌ها» در شناخت ارزش‌‌‌‌‌‌های تاریخیِ نسخۀ خطی «جُنگ احمد غلام» (تاریخ کتابت: 1142 – 1135ق)
اهمیت «انجامه‌ها» در شناخت ارزش‌‌‌‌‌‌های تاریخیِ نسخۀ خطی «جُنگ احمد غلام» (تاریخ کتابت: 1142 – 1135ق)

وحید عابدین پور؛ علی اکبر کجباف؛ معصومه سمائی دستجردی

دوره 30، شماره 25 ، شهریور 1399، ، صفحه 147-179

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2020.33055.1465

چکیده
  سرانجام یا سخن پایانی کاتب نسخۀ خطی به‌طور معمول، با نام‌‌های انجام، پایان، تَرقیمِه، فَراغ‌نامه، رقم و نیز «اَنجامه»[1] شناخته می‌‌شود. اهمیت این قسمت به این دلیل است که اطلاعات گسترده‌‌ای ...  بیشتر