مقایسه تحلیلی نحوه انعکاس غزوه بنی قینقاع در قرآن کریم و منابع تاریخی (منابع تاریخی منتخب: مغازی واقدی، طبقات ابن سعد، سیره ابن‌هشام و تاریخ طبری)
مقایسه تحلیلی نحوه انعکاس غزوه بنی قینقاع در قرآن کریم و منابع تاریخی (منابع تاریخی منتخب: مغازی واقدی، طبقات ابن سعد، سیره ابن‌هشام و تاریخ طبری)

بهمن زینلی؛ محمد صادق حسینی کجانی

دوره 28، شماره 21 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 53-75

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2019.20742.1236

چکیده
   رسول خدا (ص) پس از هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی، با چالش­ها متعددی در این شهر مواجه شدند. از جمله چالش­های حکومت نوپای اسلامی در مدینه که از سال دوم آغاز گردید، تقابل قبایل یهود ساکن در مدینه ...  بیشتر