سرشت تبیین تاریخی در اندیشه‌ی ابن خلدون
سرشت تبیین تاریخی در اندیشه‌ی ابن خلدون

غلامرضا جمشیدی ها؛ محسن صبوریان

دوره 22، شماره 9 ، فروردین 1391، ، صفحه 21-44

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.877

چکیده
  ابن‌خلدون در مقدمه‌ی خود گونه‌ای از اندیشه‌ی تاریخی را مطرح کرده است که با تاریخ‌نگاری رایج عصر خود و حتی پس از آن، تفاوت‌های آشکاری دارد.در این شیوه به جای تأکید بر وقایع و فقط نقل اخبار، بر یافتن ...  بیشتر