دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
مکتب آنال، جامیعت فکری مورخ یا دترمینسیم محیطی
مکتب آنال، جامیعت فکری مورخ یا دترمینسیم محیطی

صالح پرگاری؛ نادر پروین؛ مسلم سلیمانی یان؛ زلیخا امینی

دوره 22، شماره 10 ، آذر 1391، ، صفحه 29-53

https://doi.org/10.22051/hph.2014.861

چکیده
  محققان در اطلاق عنوان «جامعیت فکری» یا «انقلاب در تاریخ‌نگاری» به مورخان مکتب آنال دچار نوعی پیش‌داوری شده‌اند؛ زیرا توجه بیش از اندازه‌ی مورخان مکتب آنال به ساختارهای محیطی و جغرافیایی‌ ...  بیشتر