روش اِسنادی و گذار از آن در تاریخ‌نگاری اسلامی
روش اِسنادی و گذار از آن در تاریخ‌نگاری اسلامی

سید هاشم آقاجری؛ امیرحسین حاتمی

دوره 24، شماره 13 ، تیر 1393، ، صفحه 5-31

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2302

چکیده
  تاریخ‌نگاری اسلامی از همان آغاز تکوینش همانند بسیاری دیگر از معارف اسلامی مانند فقه، حدیث، کلام و... دو گونه نگرش و دیدگاه معرفتی را تجربه کرد: یکی دیدگاه نقلی- روایی و دیگر دیدگاه عقلی- انتقادی. تاریخ‌نگاری ...  بیشتر