موضع حزب توده در قبال انقلاب اسلامی ایران براساس اسناد چپ (حزب توده)
موضع حزب توده در قبال انقلاب اسلامی ایران براساس اسناد چپ (حزب توده)

فریبرز محرم‌خانی؛ منصور عنبرمو

دوره 24، شماره 13 ، تیر 1393، ، صفحه 125-148

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2307

چکیده
  این مقاله درصدد تبیین موضع حزب توده در باره ی انقلاب اسلامی ایران است.انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین انقلاب های مردمی جهان در قرن بیستم،توده مردم را در قالب گروه ها و جریانات سیاسی متوجه خود ساخت. ...  بیشتر