دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
تبیین مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری عباس زریاب‎ خویی
تبیین مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری عباس زریاب‎ خویی

یعقوب پناهی؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر؛ سیّد هاشم آقاجری

دوره 30، شماره 25 ، شهریور 1399، ، صفحه 99-121

https://doi.org/10.22051/hph.2019.22799.1279

چکیده
  در قرون معاصر پیشرفت‌های عقلی بشر و تحولات بینشی و روشی علوم مختلف، متفکران حوزۀ تاریخ را نیز به تکاپو واداشت تا به بازتعریف هویتی و علمی این دانش بپردازند. این تحولات از غرب آغاز شد و پس از چالش‌های ...  بیشتر
تاریخ‌نگری اسماعیلیان؛ مؤلفه‌های فلسفۀ نظری تاریخ
تاریخ‌نگری اسماعیلیان؛ مؤلفه‌های فلسفۀ نظری تاریخ

علی بابایی سیاب؛ فاطمه جان احمدی؛ سیّد هاشم آقاجری

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، ، صفحه 55-75

https://doi.org/10.22051/hph.2019.22849.1283

چکیده
  در این پژوهش تلاش می‌‌شود با بررسی جهان‌شناسی ارائه‌‌‌شده در الهیات فلسفی اسماعیلیان، ضمن تحقیق در دیدگاه متفکران اسماعیلی‌‌مذهب به تاریخ بشر، به سؤالات مطرح‌شده در حوزۀ فلسفۀ نظری تاریخ از نقطه‌‌نظر ...  بیشتر
شاخصه های تاریخ نگاری فاطمیان در گفتمان تاریخ نگاری اسلامی
شاخصه های تاریخ نگاری فاطمیان در گفتمان تاریخ نگاری اسلامی

علی بابایی سیاب؛ فاطمه جان احمدی؛ سیّد هاشم آقاجری

دوره 28، شماره 21 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 33-51

https://doi.org/10.22051/hph.2018.16984.1163

چکیده
  تحقیق دربارة تاریخ­نگاری اسماعیلیان به دلیل ازمیان‌رفتن حجم قابل‌توجهی از آثار آنان، در میان پژوهشگران این حوزه از اقبال کمتری برخوردار بوده است. با بررسی معدود آثارِ باقی­مانده از مورخان اسماعیلی­مذهب ...  بیشتر