بهره‌مندی از یافته‌های روان‌شناختی در تحلیل تاریخی؛ یک مرور انتقادی
بهره‌مندی از یافته‌های روان‌شناختی در تحلیل تاریخی؛ یک مرور انتقادی

روح الله شهابی؛ محمد امیر احمدزاده

دوره 26، شماره 17 ، آبان 1395، ، صفحه 91-116

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2453

چکیده
  برای کاربرد یافته‌های روانشناختی در تحلیل‌های تاریخی یک زیربنای نظری قوی وجود دارد چرا که روان‌شناسی مطالعه رفتار انسان در حال و تاریخ مطالعه رفتار و تجربه انسان در گذشته است. به نظر می‌رسد برای این ...  بیشتر