دارالحرب (با تأکید بر اروپا) از دیدگاه سیاحان مسلمان تا پیش از یورش مغولان
دارالحرب (با تأکید بر اروپا) از دیدگاه سیاحان مسلمان تا پیش از یورش مغولان

علیرضا کریمی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 97-120

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.827

چکیده
  از نظر مسلمین، دارالحرب شامل سرزمین‌هایی بود که در ماورای مرزهای شناخته‌شده‌ی دنیای اسلام قرار داشت؛ اروپا و نقاطی از آسیا و آفریقا دارالحرب قرار می‌گرفتند.در این مقاله تلاش شده است که یادداشت‌ها ...  بیشتر