تحلیل سفرنامه های ایرانیان دوره ی قاجار از کرمانشاه(با رویکرد پسااستعماری)
تحلیل سفرنامه های ایرانیان دوره ی قاجار از کرمانشاه(با رویکرد پسااستعماری)

زهرا کرانی؛ قدرت احمدیان؛ جلیل کریمی

دوره 28، شماره 22 ، اسفند 1397، ، صفحه 123-145

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2019.22332.1266

چکیده
  «ادوار سعید» در اثر مهم «شرق­شناسی»، آنچه را غرب به عنوان «شرق» معرفی کرده است فضایی ساخته و پرداخته می‌داند که ارتباط چندانی به واقعیتِ شرق ندارد. هدف از برساختن شرق ایجاد تمایز میان ...  بیشتر