بررسی نوروزنامه‌ها در عصر اسلامی (تا سدۀ نهم هجری)
بررسی نوروزنامه‌ها در عصر اسلامی (تا سدۀ نهم هجری)

عبدالرحیم قنوات؛ مریم اورعی قدیری

دوره 31، شماره 27 ، مرداد 1400، ، صفحه 211-234

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2021.38159.1571

چکیده
  نوروز از کهن‌‌ترین، مهم‌‌ترین و مشهورترین جشن‌‌های ایرانی است که در عصر اسلامی نیز فراموش نشد و در آثار نویسندگان بازتاب پیدا کرد و آنان کتاب‌‌هایی با عنوان نوروزنامه نوشتند. در این مقاله کوشیده ...  بیشتر