گونه‌شناسی مطالعات شعوبیه در دورۀ معاصر (غرب، جهانِ عرب و ایران)
گونه‌شناسی مطالعات شعوبیه در دورۀ معاصر (غرب، جهانِ عرب و ایران)

قاسم قریب؛ جواد عباسی؛ سید جلال رجایی

دوره 30، شماره 25 ، شهریور 1399، ، صفحه 243-268

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2020.31981.1449

چکیده
  واکاوی ماهیت جنبش شعوبیه ازجمله حوزه‌‌های مطالعاتی در میان پژوهشگران تاریخ اسلام، ایران‌‌شناسان و متخصصان تاریخ ادبیات است. ازاین‌رو پژوهش‌‌های پرشماری در قالب کتاب، مقاله و پایان‌‌نامه در زبان‌‌های ...  بیشتر