گونه شناسی آثار تاریخی ابن حبیب بغدادی(د.245ﻫ.)
گونه شناسی آثار تاریخی ابن حبیب بغدادی(د.245ﻫ.)

عطیه شریعت نژاد کیاسری؛ هادی عالم زاده؛ یونس فرهمند؛ معصومعلی پنجه

دوره 31، شماره 27 ، مرداد 1400، ، صفحه 109-130

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2021.34837.1493

چکیده
  به ابوجعفر محمد‌بن‌حبیب بغدادی ادیب و مورخ پرکار سدۀ سوم هجری بیش از سی‌وهفت اثر نسب داده‌اند که تنها یازده اثر از آنها در دست است. از این آثار هشت اثر در زمرۀ آثار تاریخی و سه اثر از مقولۀ کتب ادب و لغت ...  بیشتر