دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
صفین در تاریخنگاری ابن ابی الحدید
صفین در تاریخنگاری ابن ابی الحدید

علی ناظمیان فرد

دوره 25، شماره 15 ، شهریور 1394، ، صفحه 167-175

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2408

چکیده
  رویداد صفین به مثابه یکی از عمده ترین چالش های فرا روی حکومت امام علی، از دیر باز موضوع تأملات مورخان و تاریخ پژوهان بوده است. این واقعه که در زمره «فتن» شمرده شده، در تاریخ نگاری اسلامی- بویژه مکتب ...  بیشتر