دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
تبیین مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری عباس زریاب‎ خویی
تبیین مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری عباس زریاب‎ خویی

یعقوب پناهی؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر؛ سیّد هاشم آقاجری

دوره 30، شماره 25 ، شهریور 1399، ، صفحه 99-121

https://doi.org/10.22051/hph.2019.22799.1279

چکیده
  در قرون معاصر پیشرفت‌های عقلی بشر و تحولات بینشی و روشی علوم مختلف، متفکران حوزۀ تاریخ را نیز به تکاپو واداشت تا به بازتعریف هویتی و علمی این دانش بپردازند. این تحولات از غرب آغاز شد و پس از چالش‌های ...  بیشتر
واکاوی رویکرد تاریخ‌پژوهان معاصرتاجیکستان به حکومت سامانیان
واکاوی رویکرد تاریخ‌پژوهان معاصرتاجیکستان به حکومت سامانیان

جواد هروی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، ، صفحه 257-279

https://doi.org/10.22051/hph.2020.30691.1424

چکیده
  بررسی تاریخ‌پژوهی کشورهای همسایۀ ایران و نحوۀ نگریستن آنها به میراث و تاریخ مشترک گذشته، زمینه‌ای مناسب برای گفت‌وگوی علمی بین متفکران کشورهاست. مقالۀ حاضر با بررسی و تحلیل رویکرد تاریخ‌پژوهان تاجیکستان ...  بیشتر