دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
آناکرونیزم و ایستار دوکسایی در تاریخ‌نگاری دکتر ناصر تکمیل همایون
آناکرونیزم و ایستار دوکسایی در تاریخ‌نگاری دکتر ناصر تکمیل همایون

یعقوب خزائی

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، ، صفحه 89-107

https://doi.org/10.22051/hph.2021.35717.1514

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی نوشته‌های دکتر ناصر تکمیل همایون، تاریخ‎پژوه و جامعه‌شناس سرآمدِ معاصر، به‌ویژه با تأکید بر آثار ایشان دربارۀ دورۀ قاجاریه می‌پردازد. اغلب نوشته‌های ایشان پژوهش‌هایی است دربارۀ ...  بیشتر
تحلیل تاریخ‌نگاری محلی ایران پسامشروطه (1336-1324هـ.ق)
تحلیل تاریخ‌نگاری محلی ایران پسامشروطه (1336-1324هـ.ق)

رسول مظاهری؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ شکوه اعرابی هاشمی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، ، صفحه 213-230

https://doi.org/10.22051/hph.2020.30380.1422

چکیده
  تاریخ‌نگاری محلی دورۀ قاجار، تحت تأثیر تحولات سیاسی‌اجتماعی این دوره دگرگونی‌هایی یافت. این پژوهش با معرفی 6 اثر از ‌تاریخ‌نگاری محلی پسامشروطه، سه شاخص را در آنها بررسی می‌کند: ملی‌گرایی (باستان‌گرایانه)؛ ...  بیشتر
تحول الگوهای تقسیم‌بندی تاریخ‌ ایران باستان در عصر قاجار
تحول الگوهای تقسیم‌بندی تاریخ‌ ایران باستان در عصر قاجار

رضا اردو

دوره 28، شماره 21 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 7-31

https://doi.org/10.22051/hph.2019.20388.1223

چکیده
  تقسیم‌بندی تاریخ ایران باستان تا پیش از نیمة نخست عصر قاجار اغلب در چارچوب شاهنامه یا روایات دساتیری قرار می‌گرفت. ترجمة متون تاریخی در کنار ظهور نگاه انتقادی، به علاوة کشفیات باستان‌شناسی و رمزگشایی ...  بیشتر