تحلیلی بر کاریکاتورهای روزنامۀ ‌آذربایجان در عصر مشروطه (1325ه.ق)
تحلیلی بر کاریکاتورهای روزنامۀ ‌آذربایجان در عصر مشروطه (1325ه.ق)

عباس قدیمی قیداری؛ الهام محمدعلی گشایش

دوره 31، شماره 27 ، مرداد 1400، ، صفحه 177-210

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2022.37528.1559

چکیده
  در عصر مشروطه ابزارهای ارتباطی جدیدی در عرصۀ مطبوعات ایران هویدا شد. در پی فضای باز سیاسی، کاریکاتور از ابزارهایی بود که در برخی روزنامه‌ها و نشریات عصر مشروطه برای تبیین انتقادیِ اوضاع سیاسی و اجتماعی ...  بیشتر
بازنمایی مفهوم عوام در خاطره‌نگاری‌های عصر مشروطه بر اساس نظریۀ داده‌بنیاد
بازنمایی مفهوم عوام در خاطره‌نگاری‌های عصر مشروطه بر اساس نظریۀ داده‌بنیاد

فاطمه نصرالهی؛ محمد امیر شیخ نوری؛ ناصر تکمیل همایون؛ هوشنگ خسروبیگی

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، ، صفحه 265-296

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2021.22358.1268

چکیده
  انقلاب مشروطۀ ایران که انقلابی برای برپایی قانون و برابری عموم بود، از جمله رویدادهایی است که می‌توان به ناگفته‌های آن در تأثیری که بر نوع نگاه به عامۀ مردم داشت، از دل خاطرات خودنوشتۀ طبقۀ مسلط و متوسط ...  بیشتر
تحلیل تاریخ‌نگاری محلی ایران پسامشروطه (1336-1324هـ.ق)
تحلیل تاریخ‌نگاری محلی ایران پسامشروطه (1336-1324هـ.ق)

رسول مظاهری؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ شکوه اعرابی هاشمی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، ، صفحه 213-230

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2020.30380.1422

چکیده
  تاریخ‌نگاری محلی دورۀ قاجار، تحت تأثیر تحولات سیاسی‌اجتماعی این دوره دگرگونی‌هایی یافت. این پژوهش با معرفی 6 اثر از ‌تاریخ‌نگاری محلی پسامشروطه، سه شاخص را در آنها بررسی می‌کند: ملی‌گرایی (باستان‌گرایانه)؛ ...  بیشتر
نقد و ارزیابی رویکردهای دکتر کاتوزیان به انقلاب مشروطۀ ایران
نقد و ارزیابی رویکردهای دکتر کاتوزیان به انقلاب مشروطۀ ایران

علیرضا ملایی توانی

دوره 27، شماره 20 ، مهر 1396، ، صفحه 157-177

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2018.15932.1141

چکیده
  انقلاب مشروطه از زمان وقوعش تاکنون از منظرهای گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته است. تداوم مناقشه‌های فکری در این بارۀ نشانگر زنده‌بودن اندیشۀ مشروطیت است و از ضرورت استمرار گفتگوهای انتقادی دربارۀ ...  بیشتر