دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
تحول الگوهای تقسیم‌بندی تاریخ‌ ایران باستان در عصر قاجار
تحول الگوهای تقسیم‌بندی تاریخ‌ ایران باستان در عصر قاجار

رضا اردو

دوره 28، شماره 21 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 7-31

https://doi.org/10.22051/hph.2019.20388.1223

چکیده
  تقسیم‌بندی تاریخ ایران باستان تا پیش از نیمة نخست عصر قاجار اغلب در چارچوب شاهنامه یا روایات دساتیری قرار می‌گرفت. ترجمة متون تاریخی در کنار ظهور نگاه انتقادی، به علاوة کشفیات باستان‌شناسی و رمزگشایی ...  بیشتر
مورخان عصر قاجار و روایت دساتیری از تاریخ ایران باستان (از آغاز دورة قاجار تا پیش از دورة مشروطه)
مورخان عصر قاجار و روایت دساتیری از تاریخ ایران باستان (از آغاز دورة قاجار تا پیش از دورة مشروطه)

مجتبی خلیفه؛ امین آریان راد

دوره 25، شماره 16 ، مهر 1394، ، صفحه 57-79

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2414

چکیده
  موضوع ماهیت متون دساتیری از دیر باز برای پژوهشگران علوم انسانی مطرح بوده است. آنچه تا کنون کم‌تر مورد توجه قرار گرفته موضوع دیدگاه‌های آذرکیوانیان در زمینة تاریخ ایران و روایت دساتیری از تاریخ ایران ...  بیشتر
تاریخ‌نگاری منقش و مصور در عهد ساسانیان(پژوهشی در ماهیت و شناخت کتاب‌الصور یا صور ملوک بنی‌ساسان)
تاریخ‌نگاری منقش و مصور در عهد ساسانیان(پژوهشی در ماهیت و شناخت کتاب‌الصور یا صور ملوک بنی‌ساسان)

روح الله بهرامی

دوره 23، شماره 11 ، فروردین 1392، ، صفحه 27-57

https://doi.org/10.22051/hph.2014.866

چکیده
  بازشناسی بینش و اندیشه‌ی تاریخنگاری ایرانیان از خلال منابع تاریخ‌نگاری اسلامی در قرون نخستین نشان می‌دهد که تاریخنگاری در ایران باستان از جایگاه برجسته‌ای برخوردار بوده و به ابتکارات و نوآوریهایی ...  بیشتر
آسیب‌شناسی پژوهش‌های سکه‌شناختی در ایران:مطالعه موردی سکه‌های ایران باستان
آسیب‌شناسی پژوهش‌های سکه‌شناختی در ایران:مطالعه موردی سکه‌های ایران باستان

صفورا برومند

دوره 22، شماره 10 ، آذر 1391، ، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22051/hph.2014.858

چکیده
  سکه‌شناسی از دانش‌های مکمل مطالعات تاریخی به شمار می‌رود که کاربرد آن حداقل از حدود صد سال گذشته مورد تأیید پژوهشگران باستان‌شناس، تاریخ‌دانان، مورخان تاریخ هنر و دانش‌های مرتبط دیگر بوده است.سکه‌ها ...  بیشتر