کلیدواژه‌ها = تاریخ
تعداد مقالات: 7
1. تاریخ نگری و منابع تاریخ‌نگاری مسعودی (346-280هـ.ق) در کتاب التنبیه والاشراف

دوره 28، شماره 21، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-152

حسن مجربی؛ علی غلامی فیروزجائی؛ عباسعلی محبی فر


2. رویکرد به تاریخ از منظر فلسفۀ تاریخ دیانت زردشتی

دوره 27، شماره 20، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-77

اسماعیل سنگاری؛ علیرضا کرباسی


3. تأملی بر جایگاه رویکرد جهانی در تاریخ‌نگاری اسلامی

دوره 26، شماره 18، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-42

ابوالفضل رضوی؛ مهدی صلاح


4. درآمدی بر بازشناسی تاریخ‌نگاری منصوره اتحادیه

دوره 22، شماره 10، پاییز و زمستان 1391، صفحه 105-127

زهرا قنبری مله؛ داریوش رحمانیان


6. تخیّل پیشبینی و معرفت تاریخی: کالینگوود و ایده تاریخ

دوره 19، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-18

سمیرا الیاسی


7. مطهری و مفاهیم تاریخی در قلمرو فلسفه علم تاریخ

دوره 19، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 145-170

علیرضا ملائی توانی