دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
تبیین مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری دینی سیدجعفر شهیدی
تبیین مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری دینی سیدجعفر شهیدی

یعقوب پناهی؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر

دوره 31، شماره 27 ، مرداد 1400، ، صفحه 53-84

https://doi.org/10.22051/hph.2021.34376.1484

چکیده
  تاریخ‌نگاری علمی که پس از تحولات روش‌شناسی و پیشرفت‌های حوزۀ نظری تاریخ، از غرب آغاز شد، بینش ‌و روش مورخان را ارتقا داد و اصول تازه‌ای برای تاریخ‌پژوهشی بنیان نهاد. مورخان معاصر ایرانی نیز با الهام ...  بیشتر
تبیین مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری عباس زریاب‎ خویی
تبیین مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری عباس زریاب‎ خویی

یعقوب پناهی؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر؛ سیّد هاشم آقاجری

دوره 30، شماره 25 ، شهریور 1399، ، صفحه 99-121

https://doi.org/10.22051/hph.2019.22799.1279

چکیده
  در قرون معاصر پیشرفت‌های عقلی بشر و تحولات بینشی و روشی علوم مختلف، متفکران حوزۀ تاریخ را نیز به تکاپو واداشت تا به بازتعریف هویتی و علمی این دانش بپردازند. این تحولات از غرب آغاز شد و پس از چالش‌های ...  بیشتر
فرایند تاریخی روش‌شناسی تاریخ‌نگاری اسلامی
فرایند تاریخی روش‌شناسی تاریخ‌نگاری اسلامی

ناصر صدقی

دوره 23، شماره 12 ، آذر 1392، ، صفحه 101-116

https://doi.org/10.22051/hph.2014.886

چکیده
    مقوله‌ی روش ارتباط تنگاتنگی با نوع نگرش معرفتی به موضوع یک علمدارد؛همچنان‌که روش‌شناسی یا شناخت روش‌های یک علم هم مسئله‌ای است که ویژگی‌ها، و اصول و مبانی آن را باید از نوع نگاه نسبت به موضوع ...  بیشتر
نگرشی بر روش‌شناسی ماکس وبر و کاربرد آن در مطالعات و تحقیقات تاریخی
نگرشی بر روش‌شناسی ماکس وبر و کاربرد آن در مطالعات و تحقیقات تاریخی

محبوبه شرفی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1388، ، صفحه 93-116

https://doi.org/10.22051/hph.2014.825

چکیده
  مباحث روش‌شناسی یکی از موضوع‌های مهم پژوهش و تحقیق در زمینه‌ی علوم مختلف است. ماکس وبر از اندیشمندان این حوزه در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. دیدگاه‌های او در روش‌شناسی، بابی جدید در حوزه‌ی ...  بیشتر
تخیّل پیشبینی و معرفت تاریخی: کالینگوود و ایده تاریخ
تخیّل پیشبینی و معرفت تاریخی: کالینگوود و ایده تاریخ

سمیرا الیاسی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22051/hph.2014.812

چکیده
  هدف از این پژوهش، تحلیل نظریه آر.جی. کالینگوود درباره تاریخ برای نشان دادن ابهام‌هایی اساسی در آن است. ابهام‌هایی که به باور نگارنده، دال بر وجود تعارضی ناگزیر میان دو اصل بنیادین معرفت‌شناسی کالینگوود ...  بیشتر