کلیدواژه‌ها = منابع تاریخی
تعداد مقالات: 6
2. تأثیر عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر تحمیدیه های منابع تاریخ ایران اسلامی

دوره 28، شماره 22، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-122

10.22051/hph.2019.24511.1321

زهرا علیزاده بیرجندی؛ سمیه پورسلطانی


3. ابن اثیر ومنابع مغرب اسلامی واندلس

دوره 27، شماره 20، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-28

10.22051/hph.2018.12708.1099

علی سالاری شادی


5. کاربرد مآخذ در تشخیص نسخه‌های اصلِ:با تکیه بر منابع تاریخی

دوره 23، شماره 11، بهار و تابستان 1392، صفحه 89-124

10.22051/hph.2014.868

اسماعیل حسن زاده؛ مریم تفضیلی شادپور


6. تاریخ هخامنشی در منشور کورش

دوره 22، شماره 10، پاییز و زمستان 1391، صفحه 75-104

10.22051/hph.2014.859

مهرداد قدرت دیزجی