استفاده از شعر به‌مثابۀ منبع تاریخی؛ بررسی مقایسه‌ای تاریخ‌نگاری‌ روادیان آذربایجان در دیوان قطران تبریزی و منابع تاریخی اسلامی
استفاده از شعر به‌مثابۀ منبع تاریخی؛ بررسی مقایسه‌ای تاریخ‌نگاری‌ روادیان آذربایجان در دیوان قطران تبریزی و منابع تاریخی اسلامی

اسماعیل شمس

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، ، صفحه 133-154

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2021.36830.1544

چکیده
  پژوهش حاضر با بررسی مقایسه‌ای نحوۀ روایت تاریخ روادیان در منابع تاریخی و دیوان قطران تبریزی، شاعر دربارِ شماری از فرمانروایان این سلسله، به بررسی تطبیقی این روایت‌ها در یک دورۀ تاریخی مشخص می‌پردازد. ...  بیشتر
باز شناسی مبانی مشترک نظری و ساختاری رسانه های شنیداری و تاریخ شفاهی
باز شناسی مبانی مشترک نظری و ساختاری رسانه های شنیداری و تاریخ شفاهی

ویدا همراز؛ سیاوش مقدم چرکاری

دوره 25، شماره 16 ، مهر 1394، ، صفحه 155-171

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2419

چکیده
  بر اساس یک سنت دیر پا ، تاریخ نگاران به طور کلی نتایج تحقیقات خود را به صورت مکتوب به جامعه ارائه می دهند و دستاوردهای مبتنی بر تاریخ شفاهی نیز تا کنون دست کم در ایران تحت تاثیر این سنت بوده است.اما نکته ...  بیشتر
رویکرد معرفتی خبر محور در تاریخ‌نگاری اسلامی
رویکرد معرفتی خبر محور در تاریخ‌نگاری اسلامی

ناصر صدقی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 75-95

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.831

چکیده
  پژوهش حاضر بر مبنای این مسأله شکل گرفته است که غالب مورخان مسلمان چرا و تحت چه شرایط فکری تصور می‌‌کردند معرفت تاریخی صرفاً جنبه خبری دارد و فرایند حصول چنین معرفتی را چگونه می‌دانستند؟ به نظر می‌رسد ...  بیشتر