دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی- پژوهشی

1. گونه شناسی آثار تاریخی ابن حبیب بغدادی(د.245ﻫ.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

10.22051/hph.2021.34837.1493

عطیه شریعت نژاد کیاسری؛ هادی عالم زاده؛ یونس فرهمند؛ معصومعلی پنجه


2. تبیین مولفه‌های تاریخنگاری دینی سیدجعفر شهیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

10.22051/hph.2021.34376.1484

یعقوب پناهی؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر


3. تحلیلی بر تاریخنگاری محمد شفیع طهرانی در مرآت الصادقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1400

10.22051/hph.2021.34722.1491

محسن نصیری اردلی؛ منیژه صدری؛ نزهت احمدی؛ معصومه قره داغی


4. بررسی و تحلیل انگاره‌های استمرار روند هویت ایرانی-اسلامی در تاریخ گیتی‌گشای نامی اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22051/hph.2021.36681.1540

زلیخا امینی


5. تداوم و گسست در تاریخ فرودستان با نگاهی به آرای والتر بنیامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22051/hph.2021.36419.1530

رضا نصیری حامد


6. تاریخنگری و تاریخنگاری حزین لاهیجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22051/hph.2021.30130.1419

محسن لطف آبادی


7. بررسی نوروزنامه‌ها در عصر اسلامی (تا سده نهم هجری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22051/hph.2021.38159.1571

عبدالرحیم قنوات؛ مریم اورعی قدیری


8. از روان‌شناسی تاریخی تا تاریخ روان‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22051/hph.2021.36849.1546

زهرا قدیانی نژاد رزکی؛ فواد پورآرین؛ حسین مفتخری؛ علی مرادی


9. نسبت خاطره نگاری با امر واقع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22051/hph.2022.37123.1550

سمیه عباسی


10. تحلیلی بر کاریکاتورهای روزنامه آذربایجان در عصر مشروطه (1325ه.ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

10.22051/hph.2022.37528.1559

عباس قدیمی قیداری؛ الهام محمدعلی گشایش


11. مفاهیم دوگانه در قلمرو دانش تاریخ‌نگاری ایران: نقد راهِ رفته و طرح راهِ جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22051/hph.2021.33257.1467

علیرضا ملایی توانی