دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی- پژوهشی

1. تببین مولفه های تاریخنگاری عباس زریاب خویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

یعقوب پناهی؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر؛ سیّد هاشم آقاجری


2. اهمیت «انجامه ها» در شناخت ارزش‌‌‌های تاریخی نسخه خطی «جُنگ احمد غلام» ‏ ‏ (تاریخ کتابت: 1142 – 1135ق)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

وحید عابدین پور؛ علی اکبر کجباف؛ معصومه سمائی دستجردی


3. گونه شناسی مطالعات شعوبیه در دوره معاصر (غرب، جهان عرب و ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

قاسم قریب؛ جواد عباسی؛ سید جلال رجایی


4. کنشگری مورخ در گزارش وقایع تاریخی: بررسی مقایسه‌ای روایت سقیفه در تاریخ طبری و تاریخ بلعمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

مهدی رفعتی پناه مهرآبادی


5. نسبت‌سنجی میان زمان نگارش و موضوعات ردیه‌نگاری‌های شیعیان (تا نیمه اول قرن پنجم هجری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

مهدیه پاکروان؛ علیمحمد ولوی؛ سعید طاوسی مسرور