دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی- پژوهشی

1. تببین مولفه های تاریخنگاری عباس زریاب خویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

یعقوب پناهی؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر؛ سیّد هاشم آقاجری


2. اهمیت «انجامه ها» در شناخت ارزش‌‌‌های تاریخی نسخه خطی «جُنگ احمد غلام» ‏ ‏ (تاریخ کتابت: 1142 – 1135ق)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

وحید عابدین پور؛ علی اکبر کجباف؛ معصومه سمائی دستجردی


3. گونه شناسی مطالعات شعوبیه در دوره معاصر (غرب، جهان عرب و ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

قاسم قریب؛ جواد عباسی؛ سید جلال رجایی


4. کنشگری مورخ در گزارش وقایع تاریخی: بررسی مقایسه‌ای روایت سقیفه در تاریخ طبری و تاریخ بلعمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

مهدی رفعتی پناه مهرآبادی


5. بازتاب باورها و نگرش های شیعی در تاریخ موصل ابوزکریا اَزْدی (د.334ﻫ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

حسین نظری پسیخانی؛ معصومعلی پنجه؛ یونس فرهمند


6. واکاوی غرائب نگاری نسخه مصور چاپ سنگی "در بیان قصه حضرت سلیمان"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

فاطمه عسگری؛ فهیمه زارع زاده


7. بررسی یک زمان پریشی تاریخی؛ راهی به نقد روایات ام سلمه درباره خبر شهادت و جانشینی امام حسین ع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

عباس میرزایی


8. فتوحات گیتی‌ستان نقد و تحلیل منظومه‌ای نویافته از تاریخ شاه عباس اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

نزهت احمدی؛ محسن محمدی فشارکی


9. مقایسه تحلیلی جغرافی نگاری ابن خردادبه و اصطخری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

مهدی علیجانی؛ محبوبه شرفی


10. بررسی استنادی کتاب عاشورانگاری «تسلیةالمُجالس و زینة المَجالس»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

محمدرضا بارانی؛ سحر نعمتی


11. بررسی زمانمندی روایت در اکسیر التواریخ بر پایه نظریه ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

محبوبه طاهری؛ عباس سرافرازی؛ محمود خواجه میرزا؛ اردشیر اسدبیگی؛ محمدنبی سلیم


12. تحلیل رویکرد تاریخ نگری و تاریخنگاری شرفخان بدلیسی درشرفنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

ذکرالله محمدی؛ کیومرث فیضی


13. نسبت‌سنجی میان زمان نگارش و موضوعات ردیه‌نگاری‌های شیعیان (تا نیمه اول قرن پنجم هجری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

مهدیه پاکروان؛ علیمحمد ولوی؛ سعید طاوسی مسرور