علمی- پژوهشی
مفاهیم دوگانه در قلمرو دانش تاریخ‌نگاری ایران: نقد راهِ رفته و طرح راهِ جدید
مفاهیم دوگانه در قلمرو دانش تاریخ‌نگاری ایران: نقد راهِ رفته و طرح راهِ جدید

علیرضا ملایی توانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2021.33257.1467

چکیده
  دانش تاریخ‌نگاری یکی از جدیدترین شاخه‌های علوم تاریخی است که موضوع آن تأمل نقادانه در هم متن-های تاریخ‌نگارانه و هم در اندیشه، گفتمان، سبک، روش و دستاوردهای مورخان است. تاکنون دانش تاریخ-نگاری در ایران ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
قدسیت سلطان و گفتمان ظل‌الله بر اساس منابع تاریخ نگاری دوره ایلخانی
قدسیت سلطان و گفتمان ظل‌الله بر اساس منابع تاریخ نگاری دوره ایلخانی

نیره دلیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2022.39400.1597

چکیده
  مفهوم ظل‌الله مفهومی است که در تاریخ ایران دوره اسلامی با مفهوم سلطنت پیوند یافته و به‌نوعی بیانگر مبانی قدرت حاکمان شده است. برخی از مورخان و محققان معاصر با رویکرد کلی‌نگر و تک‌ساحتی تفکر ظل‌اللهی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تاریخنگاری‌ فرودستان از دریچه آرشیو اسناد با نگاهی به اسناد کنشگری زنان در ملی شدن نفت
تاریخنگاری‌ فرودستان از دریچه آرشیو اسناد با نگاهی به اسناد کنشگری زنان در ملی شدن نفت

ربابه معتقدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2022.34420.1485

چکیده
  چکیده:در سالهای اخیر در کنار تاریخ‌نویسی سنتی، نگاه‌ها به تاریخ‌نویسی اجتماعی جلب شده است. امرروز بر این باور هستیم که تاریخ در انحصار و ساخته- پرداخته‌ی نخبگان و سیاست‌ورزان نبوده و بخش بزرگی از هر ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بازنگری در منابع: گونه‌شناسی مطالعات جدید اسماعیلی و ضرورت تحقیق در تاریخ‌نگاری آنان
بازنگری در منابع: گونه‌شناسی مطالعات جدید اسماعیلی و ضرورت تحقیق در تاریخ‌نگاری آنان

علی بابایی سیاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2022.39317.1595

چکیده
  تحقیقات جدید در حوزه‌ی تاریخ و منابعِ تاریخِ اسماعیلیان بویژه پس از نخستین دهه‌های قرن بیستم میلادی که با کشف و شناسائی گسترده‌ی آثار مؤلفان اسماعیلی‌مذهب همراه بود،سیر صعودی را تجربه نموده است که ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بازنمایی تحولات مطبوعاتی آمریکا در جراید عصر قاجار و تاثیر آن بر فرایند روزنامه‌نگاری این دوره
بازنمایی تحولات مطبوعاتی آمریکا در جراید عصر قاجار و تاثیر آن بر فرایند روزنامه‌نگاری این دوره

فرشته جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2022.38298.1574

چکیده
  مطبوعات اعم از نشریات، روزنامه‌ها و مجلات، از مهم‌ترین ارکان جریان روشنفکری و تحول‌خواهی در ایران عصر قاجاریه بودند. یکی از موثرترین راهبردهای اصحاب جراید برای آگاهی بخشی و ایجاد مطالبه‌گری در بین ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مغول‌شناسیِ ایرانی و نسبت آن با دو شاخه‌ی مغول‌شناسیِ مارکسیستی و غربی در تاریخنگاری دوره پهلوی
مغول‌شناسیِ ایرانی و نسبت آن با دو شاخه‌ی مغول‌شناسیِ مارکسیستی و غربی در تاریخنگاری دوره پهلوی

جعفر نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2022.38980.1586

چکیده
  مغول‌شناسیِ ایرانی در کنار دوشاخه‌ی مغول‌پژوهی مارکسیستی و اروپایی، صورتبندی سه‌گانه‌ی مغول‌شناسیِ دوره ی پهلوی را تشکیل دادند. در این میان، مغول‌شناسیِ ایرانی به دلیل تمایز در مبانی روش‌شناختی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل گفتمان رویکردهای سنت گرایی و تاریخی نگری در مبانی نظری هنر اسلامی
تحلیل گفتمان رویکردهای سنت گرایی و تاریخی نگری در مبانی نظری هنر اسلامی

صدیقه پورمختار؛ مرتضی افشاری؛ خشایار قاضی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2022.39236.1594

چکیده
  رویکرد‌ها و تعاریف متنوع و گاه متفاوت در مطالعات هنر‌اسلامی، بررسی شاخه‌های مختلف این هنر را دچار پیچیدگی کرده است. سنت‌گرایی و تاریخی‌نگری، دو رویکرد غالب در این شاخه‌ی هنری، هر یک به گونه‌ای به ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بازنمایی خشونت نظامیان عراقی در خاطره‌نگاشته‌های اسرای ایرانی جنگ/دفاع مقدس
بازنمایی خشونت نظامیان عراقی در خاطره‌نگاشته‌های اسرای ایرانی جنگ/دفاع مقدس

عبدالرحمن حسنی فر؛ علیرضا ملایی توانی؛ سعید نجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2021.36731.1542

چکیده
  ناکامی‌های عراق در جبهه‌های جنگ بر علیه ایران از سویی، و طبیعت خشونت‌طلب حکومت بعثی عراق از سویی دیگر باعث گردید که حکومت این کشور به یک گروه از قربانیان جنگ؛ یعنی اسرای جنگی بیشترین خشونت را جهت اعمال ...  بیشتر