نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

عنوان یکی از مهم ترین عناصر یک پژوهش و دروازه ی ورود به اثر است. عنوان، برچسبی است که نویسنده و پژوهشگر به اثر و اندیشه ی خویش می زند. در گونه شناسی پژوهش های علمی؛ رساله یا پایان نامه ی تحصیلی با ویژگی هایی چون مسئله محوری، روشمندی، هدفمندی، دقت و نظارت اساتید یکی از مهم ترین انواع پژوهش ها محسوب می شوند و انتخاب عنوان مناسب در آنها اهمیتی دو چندان دارد. این پژوهش بر آن است تا ضمن طرح و تبیین معیارهای "عنوان گزینی"، به میزان انطباق عناوین پایان نامه های رشته ی تاریخ با این معیارها و آسیب شناسی آنها بپردازد. شیوه پژوهش پیمایشی-تحلیلی و جامعه ی پژوهش شامل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری رشته ی تاریخ در گرایش های مختلف است. بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین آسیب های عنوان گزینی در پایان نامه های رشته ی تاریخ، طولانی بودن، کاربرد کلمات بی نقش، عدم انطباق با زبان معیار و کاربرد موضوع به جای عنوان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Pathological Review of Selecting Topics in Historical Research: The Case of of Historical Thises

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Imanpour 1
  • Mohammad-Reza Nazeri 2

1 Professor in Ancient history of Iran. Ferdowsi University of Mashhad

2 Phd student in Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Choosing a topic for academic research look easy, it looks not be more than few words, but in fact it is one of the most important element in a research. In other words , it is a eticket that and author choose for his research. In difference kind of academic research, the thesis is one the important research and choosing a suitable topic for it is very important.In this research it has been tried to explore the some criteria that can help the way we choose a suitable topic for historical research.. The analytical method has been chosen to do this research and a number of Master and doctoral thesis in difference subject has been chosen to be exmined as case study to do this research . The result of research show the more pathological problem on choosing a topic for historical research is their ambiguoty and having long topic

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choosing Topic
  • Thesis
  • History
  • Academic Rsearch
  • Pathology
-        استاپلتون، پل(1374). شیوه نوشتن مقالات پژوهشی. ترجمه محمدرضا نایبیان و محمد آرمند. تهران: دانشگاه شاهد.
-        اسفندیاری، محمد(1369). «عنوان کتاب و آیین انتخاب آن»، آینه پژوهش، شماره‌های 2،3و4.
-        اسفندیاری، محمد(1370). «عنوان کتاب و آیین انتخاب آن»، آینه پژوهش، شماره‌های 6و8.
-        انصاری، مریم (1380). «بررسی انطباق میان توصیف‌گرهای نمایه‌سازی و کلیدواژه‌های عنوان پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی»، فصلنامه کتاب، شماره تابستان.
-        بزرگی، اشرف‌السادات (1378). «میزان سازگاری عنوان‌های کتاب‌های فارسی در حوزه علوم اسلامی با موضوعات آنها»، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه، شماره 30و31
-        بنی‌اقبال، ناهید، فریبرز خسروی و صدیقه پیرهادی(1390). «مقایسه واژه‌های عنوان و چکیده پایان‌نامه‌ها با توصیف‌گرهای تعیین‌شده در نمایه سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران»، فصلنامه کتاب، شماره 86 .
-        توانگر، فرشته (1380). «یک اسم یک عنوان یک جهان»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، اسفند 79 و فروردین80.
-        ثواقب، جهان‌بخش (1385). روش پژوهش با تأکید بر تاریخ. شیراز: نوید شیراز.
-        جلالی پور، بهرام (1388). «پیش‌درآمدی بر نحوه انتخاب عنوان نمایشنامه و ملاحظات زیباشناختی و کاربردی آن». فصلنامه هنر. شماره80.
-        حرّی، عباس (1372). مروری بر اطلاعات و اطلاع‌رسانی. تهران: دبیرخانه هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور نشر کتابخانه.
-        حریری، مهرانگیز و مسعود توفیق (1362). نمایه‌گردان؛ اطلاع‌رسانی. نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی. دوره هشتم. شماره 2.
-        حمیدرفیعی، محمدعلی(1367). «تأملی در عنوان مقاله و پیشنهادهایی درباره آن». نشردانش. شماره48 .
-        حمیدیان، سعید (1363). «توصیه‌هایی به نویسندگان مترجمان و ویراستاران»، در مجموعه مسائل نثر فارسی: سخنرانی‌های اولین سمینار نگارش فارسی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
-        خاکی، غلامرضا (1387). روش پژوهش با رویکردی به پایان‌نامه نویسی. تهران: بازتاب.
-        دلاور، علی(1382). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: رشد.
-        راولی، جنیفر(1374). نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی. ترجمه جعفر مهرداد. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
-        شیرانی، افسانه (1386). عنوان، در مجموعه: حبیبی، غلامرضا و دیگران. مبانی نگارش علمی. تهران: مرز فکر.
-        صادقی، علی‌اشرف(1362). «زبان معیار». نشر دانش. شماره 16.
-        طوسی، بهرام (1382). راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله‌نویسی. مشهد: تابران.
-        عسکری، صادق (1389). نقدی بر انتخاب موضوع و عنوان مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی زبان و ادبیات عربی، مجله زبان و ادبیات عربی(مجله ادبیات و علوم انسانی سابق)، شماره دوم.
-        فرخزاد، پرویز(1384). راهنمای پژوهش‌های تاریخی(کتابخانه‌ای). تهران: طهوری.
-        کاموس، مهدی (1382). «فراتر از زمان: نقش عنوان در انتخاب کتاب». نشریه مهر. شماره دوم.
-        محمدنژاد عالی زمینی، یوسف (1391). شیوه‌نامه پژوهش و نگارش علمی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-        محمدی، محمدهادی (1378). روش‌شناسی نقد ادبیات کودکان، تهران: سروش.
-        مقصودی، مجتبی (1385). «بررسی توصیفی عناوین پایان‌نامه‌های رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل (دانشگاه‌های دولتی تهران)». پژوهشنامه علوم سیاسی. شماره 5.
-        ملائی توانی، علیرضا (1387). درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، تهران: نشر نی.
-        میرزایی، حمید (1387). روش پژوهش. مشهد: شایسته‌گستر.
-        نادری، عزت‌الله (1385). روش‌های پژوهش و چگونگی ارزش‌یابی آن در علوم انسانی، تهران: بدر.
-        نجفی، ابوالحسن (1366). غلط ننویسیم؛ فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
-        نورائی، مرتضی (1387). راهنمای نگارش در تاریخ. مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد.
-        هروی، جواد (1386). روش پژوهش و پژوهش علمی در تاریخ. تهران: امیرکبیر.
-        یاحقی، محمدجعفر و محمدمهدی ناصح (1384). راهنمای نگارش و ویرایش. مشهد: به‌نشر(انتشارات آستان قدس رضوی).
Abbott, Joann (1993). "Quantitative Critical Thinking", College Teaching, Vol. 41.