نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عضو هیات علمی پیام نور

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

توجه به تاریخ‌نگاری زنان و پرداختن به ریشه‌های تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری مورخان زن، یکی از مباحث مهم معرفت‌شناختی در حوزه‌ی پژوهش‌های تاریخی به شمار می‌رود و در این منصوره اتحادیه بانوی مورخی است که در معرفی کتاب‌ها و شناسایی و نشر اسناد تاریخی ایران در دوره‌ی قاجار نقش مؤثری ایفا کرده است.در این پژوهش می‌کوشیم با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و از طریق مراجعه به آثار متعدد وی به بیان و بررسی روش تاریخ‌نگاری او بپردازیم.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اتحادیه به دلیل پیروی نکردن از مکتبی خاص، در تدوین آثار تاریخی روشی پیچیده ندارد و رهیافت‌هایش در این حوزه مبتنی بر تعاریف آسان است و به دور از هرگونه مباحث فلسفه‌ی تاریخ، تاریخ را از دریچه‌ی انسان برای انسان می‌نگرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognition of method of Historiography of Mansure Etehadieh

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghanbari Male 1
  • Dariush Rahmaninan 2

1 PhD Candidate and faculty member in PNU

2 Associated Professor, Department of History, University of Tehran

چکیده [English]

 The historiography of women and addressing the root of historiography of female Historians is one of the most important epistemological topics in the field of historical researches. in the meantime, Mansure Etehadieh is a Historian who has played an effective role in disseminating books and historical documents of Qajar Iran. Therefore, this study attempts to use the descriptive and analytical approach and go through her numerous works of historiography in order to examinate her historiographical method. The results show her books, because of nit relying on any specific school, do not profit from a complicated method, are based on simple definitions, an far from philosophy of history, they notice history from human for humane point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historiography
  • The History of Women's Writing
  • Review History
  • Science
  • History