تلاش‌هایی برای بومی‌سازی مکتب آنال مطالعه‌ی موردی دیدگاه‌های استاد علی مظاهری در فصل‌های میانی کتاب جاده‌ی ابریشم

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

  نظر به اهمیت فعالیت‌های گسترده‌ی استاد علی مظاهری در زمینه‌ی تلفیق علوم همسایه‌ی تاریخ و تحقیق در تاریخ اقتصادی ایران به‌شیوه‌ای آنالیستی، معرفی وی به‌عنوان الگوی مطالعه‌ی میان‌رشته­ای با مرکزیت تاریخ برای رسیدن به گونه‌ای تاریخ‌نگاری آنال ایرانی- که امروزه در محافل تاریخ‌نگاری ایران از جذابیتی برخوردار است- ضروری می‌نماید. وی که در محافل تاریخ‌نگاری آنال فرانسه رشد کرده بود، انتقادهای جالبی درباب نظریه‌ی اروپامحور جاده‌ی ابریشم مطرح کرده و دربرابر محققانی مانند رنه گروسه، به بازخوانی تاریخ جاده‌ی ابریشم با محوریت مشرق‌زمین پرداخته است. او در کتاب جاده‌ی ابریشم ضمن بازتولید سفرنامه‌هایی شرقی درباب جاده‌ی ابریشم، حواشی بسیار سودمند و عالمانه‌ای بر آن‌ها نوشته است که پیدایش نوعی مکتب تاریخ‌نگاری آنالیستی با رنگ‌وبوی شرقی- ایرانی را نوید می‌دهد. در مقاله‌ی حاضر، حواشی مظاهری بر دو سفرنامه‌ی غیاث‌الدین نقاش و سیدعلی‌اکبر خطائی بررسی شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attempts for localizing the Annales School of historiography: a case study of Ali Mazaheri’s viewpoints in the central chapters of his la Route de la Soie

نویسنده [English]

  • Ali Bahranipour
Assistant Profrssor, Department of History, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

 Because of his important activities in composing the other disciplines with economic history of Iran in an Annalistic approach, Prof. Ali Mazaheri is introduced in this issue as model for scholars who are seeking for an Iranian Annals school of Historiography. He was trained in the scientific circles of Annals historians in France, and criticized the Europe-centric thesis of the Silk Road which was supported by scholars such as Rene Grousset. For this purpose, Mazaheri restudied the history of Silk Road focusing on the Orient. In his book la Route de la Soie, Mazaheri reproduced some oriental voyage accounts and made valuable and scholar annotations on them, which shows the beginning of a sort of oriental-Iranian Annalistic historiography. In the current issue, his annotations on two of medievals of Ghiath al-din Naqqash’s voyages and Khata’ei travels were examined.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Silk Road
  • Ali Mazaheri
  • Voyage Accounts on the Silk Road